Hvor mange voldtægter sker der?

Hvor mange får hjælp i centret?

Hvem henvender sig i centret?

Gerningspersonen er ofte én ofret kender

Når vi hører om voldtægt i medierne eller ser et overgreb på film, er det ofte et overfald i en park midt om natten - et overfald hvor gerningsmand og offer ikke kender hinanden. Denne type af voldtægter er dog temmelig usædvanlig.

Kun 15 % kendte ikke gerningsmanden I 2015 var det kun 15 % af dem, der henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i Aarhus, som slet ikke kendte gerningsmanden.

63% er kontaktvoldtægter Ofte er gerningsmanden en ven, en bekendt eller en kortere kontakt - f.eks. én man møder i en bar eller til fest. Disse overgreb kalder man kontaktvoldtægter. 63% af de sager, centret var involveret i i 2015, drejede sig om kontaktvoldtægter.

11% er parvoldtægt Der var også 11%, af dem der henvendte sig i centret, der var blevet voldtaget af en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle. Disse sager kalder man parvoldtægt.

Største delen af alle voldtægter sker i en privat bolig (55% i 2015). Oftest er det gerningspersonens eller den voldtægtsramtes egen bolig.