Hvor mange voldtægter sker der?

Hvor mange får hjælp i centret?

Hvem henvender sig i centret?

Gerningspersonen er ofte én ofret kender

Når vi hører om voldtægt i medierne eller ser et overgreb på film, er det ofte et overfald i en park midt om natten - et overfald hvor gerningsmand og offer ikke kender hinanden. Denne type af voldtægter er dog temmelig usædvanlig.

Kun 10 % kendte ikke gerningsmanden I 2018 var det kun 10 % af dem, der henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i Aarhus, som slet ikke kendte gerningsmanden.

66% er kontaktvoldtægter Ofte er gerningsmanden en ven, en bekendt eller en kortere kontakt - f.eks. én man møder i en bar eller til fest. Disse overgreb kalder man kontaktvoldtægter. 66% af de sager, centret var involveret i i 2018, drejede sig om kontaktvoldtægter.

9% er parvoldtægt Der var også 9%, af dem der henvendte sig i centret, der var blevet voldtaget af en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle. Disse sager kalder man parvoldtægt.

I øvrige sager var gerningspersonen et familiemedlem, eller så var relationen til gerningspersonen ikke oplyst. 

Største delen af alle voldtægter sker i en privat bolig (63% i 2018). Oftest er det gerningspersonens eller den voldtægtsramtes egen bolig.