Hvor mange voldtægter sker der?

Hvor mange får hjælp i centret?

Hvem henvender sig i centret?

Gerningspersonen er ofte én ofret kender

Når vi hører om voldtægt i medierne eller ser et overgreb på film, er det ofte et overfald i en park midt om natten - et overfald hvor gerningsmand og offer ikke kender hinanden. Denne type af voldtægter er dog temmelig usædvanlig.

Kun 10 % kendte ikke gerningsmanden I 2018 var det kun 10 % af dem, der henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i Aarhus, som slet ikke kendte gerningsmanden.

66% er kontaktvoldtægter Ofte er gerningsmanden en ven, en bekendt eller en kortere kontakt - f.eks. én man møder i en bar eller til fest. Disse overgreb kalder man kontaktvoldtægter. 66% af de sager, centret var involveret i i 2018, drejede sig om kontaktvoldtægter.

9% er parvoldtægt Der var også 9%, af dem der henvendte sig i centret, der var blevet voldtaget af en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle. Disse sager kalder man parvoldtægt.

I øvrige sager var gerningspersonen et familiemedlem, eller så var relationen til gerningspersonen ikke oplyst. 

Største delen af alle voldtægter sker i en privat bolig (63% i 2018). Oftest er det gerningspersonens eller den voldtægtsramtes egen bolig.

Brug for hjælp?

 

Aarhus

Ring 7846 3543 til den akutte modtagelse (vedrørende overgreb, der er begået inden for den seneste uge). 

Ring på tlf. 3038 7191, hvis overgrebet er begået for længere tid siden, eller du har andre spørgsmål. 

Ring på 2478 2811 onsdag mellem 08.30-10.00,  hvis du ønsker  åben anonym rådgivning):

Her finder du kontaktoplysninger til centre i andre dele af Danmark.