Vi afholder jævnligt kurser både for de ansatte på de ni center for voldtægtsofre i Danmark, men også for eksterne fagpersoner.

Vi tilbyder også almindelig undervisning både til skoleelever, fagpersoner eller studerende på de videregående uddannelser.

Vi kommer gerne ud og fortæller om voldtægt, de ramte og den behandling vi tilbyder.

Skoleelever

Kender du en folkeskole, et gymnasium, en handelsskole, en produktionsskole eller en ungdomsklub, hvis elever kunne have glæde af at vide mere om seksuelle overgreb? 

Center for Voldtægtsofre i Aarhus kommer gerne ud til skoler og andre institutioner i den østlige del af region midt.  

Fagfolk

Vi underviser også gerne fagpersoner eller studerende på de videregående uddannelser.

Undervisningen er tilpasset de forskellige fagområder. Vores undervisningstilbud kan f.eks. være relevant for politifolk, socialrådgiver, sundhedsplejersker, psykologer, gynækologer, jordemødre, jurister og sexologer.