Vi har erfaring med afholdelse af kurser for både de ansatte på de øvrige ni centre og for eksterne fagpersoner.  

Vi kan i nogle tilfælde også tilbyde almindelig undervisning til større grupper af skoleelever i folkeskolen eller til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Undervisning for fagpersoner er tilpasset de forskellige fagområder. Vores undervisningstilbud kan f.eks. være relevant for politifolk, socialrådgiver, sundhedsplejersker, psykologer, gynækologer, jordemødre, jurister og sexologer.