Vi har erfaring med afholdelse af kurser for både de ansatte på de øvrige ni centre og for eksterne fagpersoner.  

Vi kan i nogle tilfælde også tilbyde almindelig undervisning til større grupper af skoleelever i folkeskolen eller til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Undervisning for fagpersoner er tilpasset de forskellige fagområder. Vores undervisningstilbud kan f.eks. være relevant for politifolk, socialrådgiver, sundhedsplejersker, psykologer, gynækologer, jordemødre, jurister og sexologer.  

Brug for hjælp?

 

Aarhus

Ring 7846 3543 til den akutte modtagelse (vedrørende overgreb, der er begået inden for den seneste uge). 

Ring på tlf. 3038 7191, hvis overgrebet er begået for længere tid siden, eller du har andre spørgsmål. 

Ring på 2478 2811 onsdag mellem 08.30-10.00,  hvis du ønsker  åben anonym rådgivning):

Her finder du kontaktoplysninger til centre i andre dele af Danmark.