Vi vil gerne fortælle mere om Center for Voldtægtsofres arbejde og dele vores viden om voldtægtsramte.

Journalister er velkommen til at kontakte: 

Ledende psykolog
Birgitte Hvidberg Bertelsen
tlf. 3038 7191
e-mail: birgitte.h.bertelsen@rm.dk

 

Kontakt Center for Voldtægtsofre

  • Ved akutte spørgsmål kontakt vagthavende sygeplejerske, tlf. 7846 3543

  • Ved almene spørgsmål om seksuelle overgreb og om centrets tilbud kontakt sekretariatet, tlf. 3038 7191, e-mail: aarhus.cfv@rm.dk

  • Ved spørgsmål vedrørende retsmedicin kontakt Retsmedicinsk Institut. tlf. 87167500

  • Ved psykosociale spørgsmål kontakt sekretariatet, tlf. 3038 7191, e-mail: aarhus.cfv@rm.dk