Vi vil gerne fortælle mere om Center for Voldtægtsofres arbejde og dele vores viden om voldtægtsramte.

Journalister er velkommen til at kontakte: 

Ledende psykolog
Birgitte Hvidberg Bertelsen
tlf. 3038 7191
e-mail: birgitte.h.bertelsen@rm.dk

 

Kontakt Center for Voldtægtsofre

  • Ved akutte spørgsmål kontakt vagthavende sygeplejerske, tlf. 7846 3543

  • Ved almene spørgsmål om seksuelle overgreb og om centrets tilbud kontakt sekretariatet, tlf. 3038 7191, e-mail: aarhus.cfv@rm.dk

  • Ved spørgsmål vedrørende retsmedicin kontakt Retsmedicinsk Institut. tlf. 87167500

  • Ved psykosociale spørgsmål kontakt sekretariatet, tlf. 3038 7191, e-mail: aarhus.cfv@rm.dk

Brug for hjælp?

 

Aarhus

Ring 7846 3543 til den akutte modtagelse (vedrørende overgreb, der er begået inden for den seneste uge). 

Ring på tlf. 3038 7191, hvis overgrebet er begået for længere tid siden, eller du har andre spørgsmål. 

 

Her finder du kontaktoplysninger til centre i andre dele af Danmark.