Socialstyrelsen har udsendt en behandlingsguide henvendt til alle psykologer, som behandler mennesker med udviklingshæmning, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Læs mere om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside

Guiden er udviklet i samarbejde med Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet i København.

Her finder du den Psykoterapeutiske guide

Den Psykoterapeutiske guide giver en ramme og struktur for, hvordan psykologer kan organisere og gennemføre et behandlingsforløb med klienter i denne målgruppe.