Socialstyrelsen har udsendt en behandlingsguide henvendt til alle psykologer, som behandler mennesker med udviklingshæmning, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Læs mere om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside

Guiden er udviklet i samarbejde med Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet i København.

Her finder du den Psykoterapeutiske guide

Den Psykoterapeutiske guide giver en ramme og struktur for, hvordan psykologer kan organisere og gennemføre et behandlingsforløb med klienter i denne målgruppe.

Brug for hjælp?

 

Aarhus

Ring 7846 3543 til den akutte modtagelse (vedrørende overgreb, der er begået inden for den seneste uge). 

Ring på tlf. 3038 7191, hvis overgrebet er begået for længere tid siden, eller du har andre spørgsmål. 

Ring på 2478 2811 onsdag mellem 08.30-10.00,  hvis du ønsker  åben anonym rådgivning):

Her finder du kontaktoplysninger til centre i andre dele af Danmark.