Her finder du information om andre muligheder for at få hjælp hjælp og rådgivning efter vold og seksuelle overgreb. 

Centre for Seksuelt Misbrugte

Center for Seksuelt Misbrugte tilbyder rådgivning og psykologisk behandling til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

csm-danmark.dk/

 

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Rådgivningen samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse. Rådgivningen er personlig eller telefonisk. Hjælpen er gratis.

offerraadgivning.dk

Landsforeningen Spor

Spor er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og ungdommen.

e-mail: kontakt@landsforeningen-spor.dk
hjemmeside: landsforeningen-spor.dk

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen støtter sårbare gravide, mødre og børnefamilier med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning samt en række forskellige programmer og indsatser for eksempelvis unge forsørgere og voldsramte kvinder og børn. moedrehjaelpen.dk

Ingen skal gå alene med en graviditet – derfor har Mødrehjælpen lavet skjultgravid.dk Du kan få et overblik over mulighederne for fortrolig og anonym hjælp under graviditet og fødsel og kontakte Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning her

 

 

Dialog mod vold

Har du været voldelig overfor dine nærmeste? Vil du gerne have hjælp til at forandre det? Dialog mod vold tilbyder behandling af både mænd og kvinder, der udøver vold. Der er også tilbud til din partner og til eventuelle børn. Behandlingen er gratis og foregår i København, Odense eller i Aarhus.

Ring på 35 30 17 17 og få en uforpligtende snak om situationen. Du kan sagtens være anonym, hvis du ønsker det.
dialogmodvold.dk

Danner

Oplever du vold i parforholdet, familien eller en anden nær relation? Bliver du chikaneret eller truet? Eller vil du gerne hjælpe en ven, et familiemedlem eller et barn, der er udsat for vold? Danner tilbyder rådgivning over telefon eller mail. 

tlf. 3333 0047
danner.dk 

Lev uden vold

Rådgivning om muligheder for at få støtte som voldsramt kvinde eller mand. Unge, der er udsat for kærestevold, kan også få støtte og rådgivning. Lev uden vold kan også henvise til krisecentre.

https://levudenvold.dk 

Tlf.: 70 20 30 82

Svarer hele døgnet.

Hjælp Voldsofre

Hjælp Voldsofre hjælper og rådgiver ofre, pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder i særdeleshed personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

tlf.: 8641 5900
e-mail: voldsofre@voldsofre.dk  
voldsofre.dk
 

Etnisk ung

Anonym rådgivning til unge piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund.

Tlf.: 7027 7666
etniskung.dk