Ring 112 ved akut skade

Kontakt din egen læge i dagtimerne.

Kontakt lægevagten efter kl. 16 og i weekenden.
Ring altid til Lægevagten, inden du møder op i konsultationen.
Tlf: 70 11 31 31

Du finder adresser til lægevagten, hospitaler og skadestuer på www.sundhed.dk 

 

Klinik for kønssygdomme

P.P.Ørumsgade 11
Bygning 12
8000  Aahus C
Tlf. 7846 1861 
Alle kan henvende sig i klinikkens åbningstid uden henvisning og uden tidsbestilling.
Klinikkens hjemmeside

Politi

112 er politiets alarmnummer. Det skal bruges, ved akut udrykning og livsfare.

Hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende, kan du ringe 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet.

Find din politistation
Du finder adresser og kontaktoplysninger til politistationer i din region på www.politi.dk

Kommunen

Du kan altid kontakte din kommune, hvis du står med problemer eller har behov for at tale med en udenforstående.

Nogle kommuner har et særligt rådgivningstilbud. Ellers kan du altid kontakte socialforvaltningen eller familieenheden.

Her finder du din kommunes kontaktinformationer.

Hjælp og rådgivning

Center for Seksuelt misbrugte

CSM Midt Nord tilbyder gratis psykologhjælp til voksne, der i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb og incest.


Behandlersektion: csm-danmark.dk/midt-nord/

 

Center for Seksuelt misbrugte

CSM Midt Nord frivilligsektion. Åben anonym rådgivning for kvinder og mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Frivilligsektion: csm-danmark.dk/midt-nord/frivilligsektionen/

Rådgivningscentret

Rådgivningscentret ligger under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune og tilbyder gratis behandling til børn og unge samt deres familier eller nære omsorgspersoner bl.a. i forbindelse med seksuelle overgreb. Læs om rådgivningscentret på kommunens hjemmeside

 

Joan-Søstrene

Joan-Søstrene rådgiver og støtter kvinder, der har været udsat for vold eller trussel om vold, voldtægt, incest, seksuelt overgreb eller seksuel chikane
e-mail: joan8000@hotmail.com
Find Joan Søstrene på Facebook

KRIS

Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte er en fælleskirkelig, tværfaglig organisation, der arbejder med at rådgive/hjælpe seksuelt misbrugte og deres familier. 
kris-dk.dk/

 

Reden

Reden er et værested for prostituerede kvinder, der også yder hjælp og rådgivning til de kvinder, der vil komme ud af prostitutionsmiljøet og stofmisbrug. 
www.reden-aarhus.dk/