Lovgivningen

Voldtægt er, når en kvinde eller en mand bliver tvunget til sex. Man kan blive tvunget til sex på mange måder. For eksempel:

  • At man bliver holdt fast
  • At man bliver truet
  • At man bliver slået
  • At man er så fuld, at man ikke kan sige nej eller gøre modstand
  • At man sover og derfor ikke kan sige nej eller gøre modstand

Lovgivningen gælder, uanset hvilken relation gerningspersonen og den voldtægtsramtes har til hinanden. Kærester, ægtefæller og prostitutionskunder kan altså blive dømt for voldtægt. Alle har altid ret til at sige nej til sex!

Hvis gerningspersonen ikke gennemfører voldtægten, f.eks. fordi den ramte gør modstand, eller fordi gerningspersonen bliver forstyrret, er der tale om et voldtægtsforsøg. Det er også strafbart.

Hvad sker der når man anmelder en voldtægt?

Hvorfor er der mange, der ikke melder overgrebet til politiet?