En landsdækkende oplysningsindsats

Fra 2016 til 2019 har CfV gennemført et stort nationalt oplysningsprojekt med navnet "Overgreb sætter dybe spor..."

Projektets primære formål var som følger: 

  • Sikre at ofre får den hjælp de behøver og er berettiget til
  • Mindske risikoen for sekundær traumatisering af ofrene, når de søger hjælp

I projektet blev udviklet en landsdækkende oplsyningskampegne, der primært kørte på de sociale medier med unge piger i alderen 15-25 som målgruppe. Formålet med kampagnen var at sætte fokus på, hvad voldtægt egentlig er og den hjælp der er at få. Kampagnen gik under titlen: Er du i tvivl.

Ligeledes blev der udviklet forskellige tiltag målrettet fagpersoner. Herunder kan nævnes et e-læringsmateriale, en video og en rådgivende folder. Formålet her var at ruste fagpersonerne til mødet med et voldtægtsoffer.

Projektets forskellige aktiviteter og resultater er samlet i den afsluttende rapport.