Center for Voldtægtsofre i Aarhus udgiver jævnligt bøger og forskningsrapporter om voldtægt og voldtægtsramte.

Publikationerne kan bestilles hos:

Center for Voldtægtsofre
Sekretariatet
Aarhus Universitetshospital, 
Bygning 31, 2. sal. 
Nørre boulevard 1 
DK-8000 Aarhus C

Eller på: 
Tlf. 7846 4835
E-mail: aarhus.cfv@rm.dk

Mange af dem kan også downloades nedenfor.

Psykiske reaktioner efter seksuelle overgreb

Psykologisk behandling efter seksuelle overgreb

Retsmedicinsk forskning

Voldtægtssager og retssystemet

Forebyggelse af seksuelle overgreb

Årsrapporter fra Center for Voldtægtsofre