Søg hjælp, når du er klar

De fleste, der bliver udsat for overgreb, søger ikke hjælp med det samme. Nogen gange går der uger, måneder eller år, før man er klar til det. 

Kontakt det Center for Voldtægtsofre, der er tættest på dig, hvis du vil have hjælp efter et overgreb.

Du kan enten selv kontakte centret, eller bede en, som du har tillid til, om at hjælpe dig. Det kan f.eks. være en god ven, dine forældre, eller din læge.

Centrene tilbyder flere former for hjælp til dem, der henvender sig lang tid efter et overgreb. Al hjælpen er gratis. 

Hvad kan centrene hjælpe med?

  • Psykologsamtaler. De psykiske reaktioner efter seksuelle overgreb eller forsøg på overgreb kan blive ved i måneder og år. Nogle har det ok i tiden efter overgrebet, men får det dårligt igen flere år senere.
  • Socialrådgivning. Et overgreb får nogen gange vidtgående konsekvenser. Nogle har brug for sygemelding eller andre former for praktisk hjælp.

Lines historie

28-årige Line blev voldtaget, da hun var 21. Først nu, syv år senere, er hun på vej tilbage til et helt almindeligt liv.

Læs Lines historie om overgrebet, reaktionerne og om den hjælp, hun har fået.