Selv om voldtægtsofre aldrig selv bærer skylden for overgrebet, kan mange alligevel føle, at de på en eller anden måde selv var skyld i det, der skete. Dette er en normal traumereaktion.

Da mange ofre allerede kæmper med følelser af egen skyld, kan de opleve det som meget voldsomt, hvis der bliver sat spørgsmålstegn ved deres adfærd før, under eller efter overgrebet.

Ofret kan opleve det som bebrejdelser, selv om det ikke er ment på den måde. Ofret kan også have oplevelsen af ikke at blive taget alvorligt og være ladt alene.

Omverdenens reaktioner er afgørende
Hvordan personerne omkring et offer reagerer på det, vedkommende fortæller, har stor
betydning for ofret og dennes videre forløb mod bedring.

 

Hjælp ved at:

  • Være tydeligt støttende i ord, adfærd og handling
  • Fortæl ofret, at overgrebet ikke var hendes/hans skyld
  • Signalér, at du tror på det, som ofret fortæller.