En voldtægt eller et seksuelt overgreb kan være traumatisk oplevelse, og følgerne heraf kan være langvarige. Mange ofre oplever efterreaktioner som angst, depression, søvnbesvær og koncentrationsbesvær. For nogle voldtægtsofre er traumet så stort, at hun/han efterfølgende udvikler PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion).

Professionel hjælp kan være nødvendig

Mange kan have brug for hjælp og støtte for at få det godt igen. Støtte og omsorg fra familie og venner er vigtigt. For mange kan det også være nødvendigt med professionel hjælp f.eks. af en psykolog.

Centrene for voldtægtsofre tilbyder professionel og tværfaglig hjælp, uanset hvor lang tid der er gået siden overgrebet. Vores personale er særligt uddannet til at håndtere de problemstillinger og efterreaktioner, som ofre kan opleve.

Her finder du kontaktoplysninger til det center, der er tættest på dig.

Op mod 50% af ofrene for voldtægt opfylder efter kort tid kriterierne for posttraumatisk belastningsreaktion