Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital er et nationalt videnscenter om voldtægt. 

Vi gennemfører forskningsprojekter og arbejder for at øge den kundskab og viden, der findes om voldtægt og om voldtægtsramte.

Her på siden kan du læse om den undervisning vi tilbyder samt information til fagfolk, skoleelever og andre interesserede. 

Det nationale videnscenter er delt mellem centret i Aarhus og vores søstercenter Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

For fagfolk

Til skoleelever og andre interesserede

Undervisning

Brug for hjælp?

 

Aarhus

Ring 7846 3543 til den akutte modtagelse (vedrørende overgreb, der er begået inden for den seneste uge). 

Ring på tlf. 3038 7191, hvis overgrebet er begået for længere tid siden, eller du har andre spørgsmål. 

Ring på 2478 2811 onsdag mellem 08.30-10.00,  hvis du ønsker  åben anonym rådgivning):

Her finder du kontaktoplysninger til centre i andre dele af Danmark.