Billede af spørgsmål om tvivl omkring seksuelle overgreb

Mange er i tvivl efter at de har været udsat for et seksuelt overgreb. "Var det virkelig voldtægt?" og "Var det min egen skyld?" er almindelige tanker hos dem, der har været udsat.

"Vi ved at rigtig mange ikke henvender sig, fordi de er i tvivl. Også selv om de har alvorlige psykiske reaktioner efter overgrebet, kan de gå i lang tid uden at søge hjælp", fortæller Rikke Sophie Bak, der er ledende psykolog ved Center for Voldtægtsofre. "Man kan fx. være i tvivl, hvis gerningspersonen er en, man kendte i forvejen. Samtidig er mange ofre plaget af frygt, skam eller skyld, og det gør det svært at bede om hjælp. Vi håber derfor, at vi med kampagnen kan øge kendskabet til centrene og få flere til at søge hjælp."

Line var selv i tvivl

"Jeg kunne slet ikke fatte, at det var sket for mig, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg tror, jeg tænkte på at ringe til politiet, men jeg gjorde det ikke. Det var jo min egen skyld. Jeg var selv gået med fyrene hjem. Modsat vidste jeg godt, at det slet, slet ikke var sådan, sex skulle foregå. Til sidst gik jeg hjem i seng og besluttede mig for at glemme alt om det, der var sket..."

Læs hele Lines fortælling om et overgreb, og om tiden efter.

Om kampagnen

Kampagnen består af annoncer på Facebook, de såkaldte flush ads (annoncer på indersiden af café-toiletter) og bus- og taxareklamer.

Kampagen kører i perioden maj 2017-september 2018. 

Kampagnen er blevet gjort mulig på baggrund af økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske støttefond, Novo Nordisk og Østifterne.