Hvor mange voldtægter sker der?

Der bliver politianmeldt omkring 4-500 voldtægter i Danmark hvert år, men mange voldtægter bliver aldrig meldt til politiet. Man ved derfor ikke helt præcis hvor mange voldtægter, der bliver begået.

Justitsministeriet laver hvert år en undersøgelse, hvor man prøver at vurdere antallet. Undersøgelsen viser, at omkring 4.700 kvinder bliver tvunget til sex eller forsøgt tvunget til sex i Danmark hvert år.

Andre vurderer, at tallet er så højt som 5.000-10.000 (Helge Hallmann, 1997).

Der er ikke lavet nogle undersøgelser af, hvor mange mænd, der bliver udsat for voldtægt i Danmark. 

Søjlediagram og forstørrelsesglas

Hvor mange får hjælp i centret?

I 2016 fik 241 personer hjælp i Center for Voldtægtsofre i Aarhus, efter at de var blevet udsat for en voldtægt, voldtægtsforsøg eller et andet seksuelt overgreb.

Desuden fik 19 pårørende rådgivende samtaler i centret. 

Hvem henvender sig i centret?

De fleste, der henvender sig i Center for Voldtægtsofre er piger og unge kvinder. I 2016 var 39% 12-19 år og 42% var 20-29 år.

I 2016 var 97% af dem, der henvendte sig i centret, piger/kvinder og 3% drenge/mænd.

Om seksuelle overgreb

Når vi hører om voldtægt i medierne eller ser et overgreb på film, er det ofte et overfald i en park midt om natten - et overfald hvor gerningsmand og offer ikke kender hinanden. Denne type af voldtægter er dog temmelig usædvanlig. I 2015 var det kun 15 % af dem, der henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i Aarhus, som slet ikke kendte gerningsmanden.

Ofte er gerningsmanden en ven, en bekendt eller en kortere kontakt - f.eks. én man møder i en bar eller til fest. Disse overgreb kalder man kontaktvoldtægter. 63% af de sager, centret var involveret i i 2015, drejede sig om kontaktvoldtægter.

Der var også 11%, af dem der henvendte sig i centret, der var blevet voldtaget af en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle. Disse sager kalder man parvoldtægt.

Største delen af alle voldtægter sker i en privat bolig (55% i 2015). Oftest er det gerningspersonens eller den voldtægtsramtes egen bo61g.

Mere information

I årsrapporterne finder du mere statistik fra Center for Voldtægtsofre i Aarhus.

Du kan også finde mere information på Danmarks statistiks hjemmeside og på politiets hjemmeside, eller f.eks. i rapporterne "Voldtægt der anmeldes", som du finder på Det Kriminalpræventive Råd side om voldtægt.