Her på siden har vi samlet en række nyttige links om voldtægt, seksualitet, anmeldelser og meget mere.

Vi håber det kan hjælpe dig. Læs også Center for voldtægtsofres årsrapporter

Læs mere om seksuelle overgreb

Everydaysexism.com er en hjemmeside, hvor kvinder fortæller om den sexisme, de bliver udsat for. Der er også mange fortællinger om seksuelle overgreb.

Spor er en landsforeningen for voksne med senfølger efter incest.

Socialstyrelsen har skrevet om tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge.

Forvildmeddig er en side om kærestevold henvendt til unge

Sikkerflirt.dk er en side om chat, flirt og dating.

Forskning og rapporter om seksuelle overgreb

"Vold mod kvinder", en forskningsrapport fra justistsministeriet skrevet af F. Balvig & B. Kyvsgaard (2006)

Læs om de voldtægter, der bliver anmeldt, om de voldtægtsramte og om gerningspersonerne i serien Voldtægt der anmeldes. Du finder alle udgivelserne på det Kriminalpræventive Råds hjemmeside

Offerundersøgelserne 2005-2015 

Rapport om, hvordan man kan arbejde for at forebygge seksuelle overgreb

statistikbanken.dk kan du blandt andet finde tal over, hvor mange voldtægter, der bliver anmeldt og dømt.

Find mere information om loven og politiet

Du kan læse hele lovgivningen om seksualforbrydelser på retsinformation.dk (straffelovens kapitel 24) 

Du kan også finde megen information på undervisningsmaterialet sandhedogkonsekvens.dk, der er et henvendt til folkeskolens ældste klasser samt til gymnasiet og andre ungdomsuddannelser

Du kan også finde information på politiets hjemmeside www.politi.dk

  Billede af links i flere farver