Politiet efterforsker sagen

Når man anmelder en voldtægt eller et andet seksuelt overgreb til politiet, vil de på forskellige måder prøve at finde ud af, hvad der er sket, og om det, der er sket, er en forbrydelse ifølge straffeloven.  

Politiet prøver også at finde beviser. Ofte bygger hele efterforskningen kun på den voldtægtsramtes og den sigtedes forklaringer samt på tekniske beviser.

Tekniske beviser kan f.eks. være biologiske spor fra gerningsmanden på den voldtægtsramtes krop eller spor fra gerningsstedet.

Forstørrelsesglas og fingeraftryk

Den voldtægtsramte er et vidne

I efterforskningen bliver den voldtægtsramte betragtet som et vidne. Det bliver hun/han også, hvis sagen kommer for en domstol. I juridisk sprog omtaler man om den voldtægtsramte som den forurettede. Den forurettede er sagens vigtigste vidne, og hendes/hans fortælling ligger til grund for efterforskningen.

Politiet kan afhøre den forurettede mange gange.

Hvis politiet finder frem til den mulige gerningsperson, rejser de sigtelse.

Den sigtede bliver afhørt, og hans/hendes forklaring er også en del af efterforskningen.

Politiet skal være objektivt

Politiet har til opgave at være objektive, når de prøver at opklare forbrydelser. Det betyder, at de ikke kun skal finde de skyldige til forbrydelser, men også skal sørge for, at uskyldige ikke bliver dømt.

Når politiet afhører voldtægtsramte, går spørgsmålene derfor nogen gange ubehageligt tæt på. Politiet stiller mange spørgsmål og kan også spørge flere gange om det samme.

Nogle voldtægtsramte oplever det som, at politiet ikke tror på det, de fortæller. Men det er ikke derfor, politiet stiller de ubehagelige spørgsmål. De gør det, fordi de har pligt til det.

Anklagemyndigheden beslutter om sagen skal for en domstol

Når politiet er færdigt med efterforskningen, er det anklagemyndigheden, der skal afgøre, om der er beviser nok, til at den sigtede vil blive dømt i retten.

Hvis anklagemyndigheden ikke mener, at der er beviser nok, må de ikke føre sagen for en domstol.

Der er mange sager, der ikke kommer for retten, fordi der mangler beviser. Man siger, at sagen bliver henlagt på bevisets stilling.

Hvis en sag bliver henlagt betyder det ikke, at politiet tror, at der ikke er sket et overgreb. Det betyder bare, at man ikke kan bevise, hvad der er sket og at gerningsmanden har haft ”forsæt”. Forsæt betyder, at han/hun har gjort det med vilje.

Den ramte kan få hjælp af en bistandsadvokat

Voldtægtsramte, der anmelder overgrebet til politiet, har ret til gratis bistand fra en advokat. Advokaten kaldes bistandsadvokat og hjælper både i løbet af politiets efterforskning og ved en eventuel retssag.

Bistandsadvokaten kan hjælpe ved at:

  • være med til politiets afhøringer
  • vejlede og forklare, hvad der sker i sagen
  • rådgive, hvis den voldtægtsramte er bange for gerningsmanden
 
  • hjælpe med at få erstatning og give råd omkring økonomiske problemer på grund af sagen
  • forberede den voldtægtsramte på en eventuel retssag og tage med i retten

Mere information

Du kan se, hvordan en retssag foregår på hjemmesiden Sandhedogkonsekvens.dk, der er et undervisningsmateriale henvendt til folkeskolens ældste klasser. 

Læs mere om lovgivningen om voldtægt og andre seksuelle overgreb.