Hvad sker der, når man anmelder en voldtægt?

Når man anmelder en voldtægt eller et andet seksuelt overgreb, bliver man afhørt af politiet. Politiet spørger, hvad der er sket, og om man ved, hvem gerningspersonen er. De prøver derefter at finde gerningspersonen.

Politiet vil også indsamle information og beviser i sagen. For eksempel vil de afhøre eventuelle vidner og undersøge gerningsstedet.

Hvis politiet finder frem til en person, som de mistænker har begået et seksuelt overgreb i straffelovens forstand, rejser de sigtelse. Den sigtede bliver afhørt, og hans/hendes forklaring er også en del af efterforskningen.

Læs mere om politiets arbejde og retssager

Lovgivningen

Voldtægt er, når en kvinde eller en mand bliver tvunget til sex. Man kan blive tvunget til sex på mange måder. For eksempel:

  • At man bliver holdt fast
  • At man bliver truet
  • At man bliver slået
  • At man er så fuld, at man ikke kan sige nej eller gøre modstand
  • At man sover og derfor ikke kan sige nej eller gøre modstand

Lovgivningen gælder, uanset hvilken relation gerningspersonen og den voldtægtsramtes har til hinanden. Kærester, ægtefæller og prostitutionskunder kan altså blive dømt for voldtægt. Alle har altid ret til at sige nej til sex!

Hvis gerningspersonen ikke gennemfører voldtægten, f.eks. fordi den ramte gør modstand, eller fordi gerningspersonen bliver forstyrret, er der tale om et voldtægtsforsøg. Det er også strafbart.

Læs mere om lovgivningen

Hvorfor er der mange, der ikke melder overgrebet til politet?

Der bliver begået mindst 3.600 voldtægter og voldtægtsforsøg i Danmark hvert år, men der er kun ca. 400, der bliver meldt til politiet.

Der er flere grunde til, at mange voldtægtsramte vælger ikke at anmelde det. Nogle af grunderne er:

  • En voldtægt kan være så traumatiserende, at man føler, at man ikke kan fortælle om det, fordi man får det dårligt, når man tænker på overgrebet.
  • Man kan være bange for ikke at blive troet.
  • Man kan være bange for hvordan ens familie eller venner vil reagere. Hvis man f.eks. går i samme skole som gerningspersonen, kan man være bange for, hvordan de andre elever vil reagere på en politianmeldelse.
  • Man kan skamme sig eller synes, at det er ens egen skyld.
  • Man kan være bange for gerningspersonen.