Alle reagerer forskelligt efter et seksuelt overgreb, og for de fleste opleves tiden efter en voldtægt, som meget overvældende.

Der kan desuden være mange ting at forholde sig til som politiafhøring, en eventuel retssag, gerningsmanden og reaktioner fra ens forældre og venner.

De fleste bliver ikke fysisk skadet af voldtægten, men de psykiske reaktioner kan være meget alvorlige.

Hvordan reagerer man?

Mange vil opleve reaktioner, de ikke tidligere har kendt til:

  • Det hele føles måske uvirkeligt, som på film.
  • Man kan være bange eller ked af det eller have humørsvingninger, så man er glad det ene øjeblik for så at blive ked af det/vred det næste.
  • Man kan have svært ved at sove.
  • Man kan opleve problemer med at koncentrere sig og at huske ting.
  • Mange får det også dårligt, når de tænker på overgrebet, og prøver derfor at undgå alt, som kan minde dem om det.

Der er også mange andre psykiske reaktioner, som du kan læse om her.

Hvor længe reagerer man?

Det er forskelligt, hvor længe man reagerer. Nogle får det bedre i løbet af et par måneder, men hos mange går der mange år. Man kan sammenligne det lidt med et dybt sår. Det tager tid for såret at hele.

Mange får en psykisk lidelse, der kaldes PTSD efter en voldtægt, et voldtægtsforsøg eller et andet seksuelt overgreb. PTSD er en forkortelse for posttraumatisk stressforstyrrelse. Det betyder, at ens krop og ens hjerne bliver ved med at reagere som om det stadig er farligt, selv om der er gået mange måneder eller måske år siden overgrebet. Også soldater, der har været med i krig, eller personer der har oplevet naturkatastrofer kan få PTSD.  

Hos mange bliver reaktionerne kroniske. Det betyder, at man har brug for hjælp fra f.eks. en psykolog for igen at få det godt.

Hvordan får man det godt igen?

Det er godt at tale med andre om overgrebet. Mange har også brug for at få hjælp fra en psykolog for igen at få det godt.

En psykolog kan hjælpe på flere måder. Blandt andet kan hun eller han:

  • Hjælpe en med at forstå og håndtere ens reaktioner, så man f.eks. igen kan slappe af og kan sove.
  • Hjælpe en med igen at begynde at gøre ting, man er blevet bange for. F.eks. igen at gå til fest eller igen at turde tale med fremmede mænd.
  • Hjælpe en med at bearbejde overgrebet, så man ikke får det dårligt, hver gang man tænker over det.

Selv om man får hjælp af en psykolog kan det tage lang tid at bearbejde overgrebet.